Zvezki in prin bodo sestavljali spletno revijo, ki bo vsebovala prispevke in raziskave o vprašanjih in problematikah, nastalih v okviru podatkovne zbirke »Friuli in prin«. Clanke v formatu PDF bo mogoce natisniti, jih opremiti z naslovnico in oznacbo letnika ter zaporedno številko zvezka. Revija zaenkrat ne bo izhajala redno.

»Prepovedano je reproduciranje besedila ali njegova uporaba v kakršne koli namene.
Vse pravice pridržane Državnemu arhivu v Vidmu in avtorju.«

I Quaderni di FRIULI in prin - Quaderno 02 - anno 2009

Zvezki 02_2009:
"Ljudje in vojne"

Quaderni di FRIULI in prin - link al Quaderno 02 - anno 2009

Druga številka revije »Zvezki« (clanki so na voljo v italijanskem jeziku) nam prikazuje posebno dramaticno poglavje italijanske zgodovine. To je obdobje med letoma 1944 in 1945, ko so bila v številnih bombnih napadih italijanska mesta unicena, njihovo prebivalstvo pa ubito. To je tema, ki jo je Državni arhiv v Vidmu preucil v sklopu pobude »Bombardirana mesta: zgodovinsko-didakticna pot sloneca na arhivskih virih, dnevnikih in pricevanjih«, organizirana v okviru 11. tedna kulture, ki je potekal med 18. in 26. aprilom 2009 . V naslednjih straneh vam je predstavljena ta pot, sloneca na tedanjih dokumentih, pri izvedbi katere je s svojimi deli prispevala tudi skupina strokovnjakov.