Zvezki in prin bodo sestavljali spletno revijo, ki bo vsebovala prispevke in raziskave o vprašanjih in problematikah, nastalih v okviru podatkovne zbirke »Friuli in prin«. Clanke v formatu PDF bo mogoce natisniti, jih opremiti z naslovnico in oznacbo letnika ter zaporedno številko zvezka. Revija zaenkrat ne bo izhajala redno.

»Prepovedano je reproduciranje besedila ali njegova uporaba v kakršne koli namene.
Vse pravice pridržane Državnemu arhivu v Vidmu in avtorju.«

I Quaderni di FRIULI in prin - Quaderno 01 - anno 2008

Zvezki 01_2008:
"Po sledovih prednikov"

Quaderni di FRIULI in prin - link al Quaderno 02 - anno 2009

Prva številka revije »Zvezki« (clanki so na voljo v italijanskem jeziku) je posvecena anagrafskim in maticnim virom, zbirkam fotografij, rodovnikom in uporabi javnih in zasebnih arhivov ter podatkovnih baz za preucitev zgodovine rodbin in oseb na sploh. Friuli in prin vstopa v internet prav v trenutku, ko teme povezane z identiteto družbenih skupin in spominom oseb išcejo svoj skupni imenovalec z arhivsko tradicijo oz. z arhivskimi orodij. Le-ti nam namrec omogocajo, da gremo nazaj v zgodovino vse do obdobja tistih generacij, od katerih skozi nepretrgane ali pretrgane casovne niti izhaja naša sedanjost.